سفارش تبلیغ
صبا ویژن

در دیاری کز هجوم گرگ خون آشام

بر تن درد آشنای بره ی مظلوم

زخم محسوس است

دور کن اندیشه ی از بند رستن را

شیر سنگی نیز محبوس است

جای افسوس است !
تاریخ : دوشنبه 90/2/26 | 3:33 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر