سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت

پر   زد   به  سوی     بهشت      تا   «عمرانی»

دادند     به    افتخار        او             مهمانی

«تیمور ترنج»  و     «قیصر»  و  «باران پور »*

«سید حسن حسینی»    و         «مردانی» .

*«آرش باران پور» از پیشگامان شعر سپید مقاومت و دوست صمیمی آیینه ضمیرم.
تاریخ : یکشنبه 91/9/19 | 6:33 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر