سفارش تبلیغ
صبا ویژن

هر که   پیمود   از   سر    اخلاص       راه پنج تن

بود    تا   صبح  قیامت       در          پناه  پنج تن

مشعل     قرآن  که    شد    روشنگر   تیه وجود

اول   از   عرش   برین     آمد          گواه پنج تن

در   مسیر   دین    اسلام   است هادی  تا   ابد

منطق    روشن تر  از خورشید  و    ماه پنج تن

کس به غیرازخالق هستی که عزوذل ازوست

نیست واقف  بر  جلال   و     عز و جاه  پنج تن

بر   خلیل الله    ربانی     نمی شد     گلستان

گر   نمی افتاد    بر    آتش        نگاه   پنج تن

شهپر   جبریل  می سوزد اگر از   جور    چرخ

بر  شود   بر  آسمانها   دود       آه     پنج تن

مهر   آنان   نیست    تنها   در    دل  افلاکیان

سینه ی   هر  شیعه باشد   جایگاه   پنج تن

مستقر  خواهد شد از حکم الهی   در  سقر

دشمن اسلام    و    خصم   روسیاه  پنج تن

شام   هستی  را نوید  از  دولت جاوید  روز

خالق   نورآفرین   داد     از    پگاه     پنج تن

دادخواه   جمله   ابناء بشرهستند و  نیست

غیر    ذات   حق  تعالی    دادخواه   پنج تن

دردل  دیوانه ی   خود   آتشی  دارم   نهان

«خوش عمل»از شور عشق رنجکاه پنج تن.
تاریخ : چهارشنبه 91/10/13 | 6:45 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر