سفارش تبلیغ
صبا ویژن

صباح  جمعه    به     دکّان     کلّه پاچه    فروش

دعا  کنید   بناگوش    با        زبان           برسد

شفای  چربی   خون  است این خوراک     لذیذ

بخور  مترس که بر جسم و جان زیان      برسد

مساء  جمعه  همان جا  برو     که      سیرابی

به  کاسه های  کلان      تنگ شیردان    برسد

سحر به خانه ی  خود   نذر  کن  که از   جایی

هلیم   بوقلمون       مغز    استخوان    برسد

ز  بعد این  همه  خوردن اگر که  جان    دادی

مخور  دریغ   به  شرطی که رایگان     برسد !
تاریخ : یکشنبه 91/10/17 | 6:35 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر