سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خواستم   شرح     جفاهای        تو         را     بنویسم

مو  به  مو    آنچه    به  من      رفته      جفا    بنویسم

لرزش    دست    و     تپشهای  دل   و   جاری    اشک

سد    راهم    شده    نگذاشته             تا      بنویسم

پدر   عشق    بسوزد    که        قلم      دستم     داد

تا    خطاهای     تو  را     جمله         سزا      بنویسم

باید    از    سر    بگذارم     گله هایی  که      مراست

و   به   دلخواه    تو    بی جا     همه جا        بنویسم

نارواها      که    تو      در      حق   دل  من      کردی

بشمارم     همه    را      لطف  و     روا        بنویسم

بیت    بیت      غزل       دفتر      دل  را    هر     شب

یا     بخوانم   به    تمنای     تو         یا         بنویسم

شب    قدری  که   تو     در     خاطر من گل    کردی

جزو      محبوب ترین          خاطره ها         بنویسم

سالها     رفت    که  در     اول  مجموعه ی    عشق

مانده ام       نام   تو   یا  نام      خدا          بنویسم

شرح    این     قصه ی جانسوز نه حرفیست که من

بر     ورق     پاره ی   هر     بی سر و پا    بنویسم

دفتر  عمر  من     از      یاوه سرایی       پر      شد

یارب!  این   توبه ی    ناکرده      کجا         بنویسم.
تاریخ : چهارشنبه 91/11/4 | 2:44 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر