سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بر  بال   کبوتر   حرم       تیر   زدند

سرنیزه به چشمهای نخجیر زدند

عمری به نوای یاشهید بن شهید

زیر     علم     یزید       زنجیر  زدند.
تاریخ : یکشنبه 91/11/8 | 6:3 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر