سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

خوشبخت  کسی  که   فوت  شد  بی خور شد

با  خاک   دهان    و    معده ی    او        پر  شد

در     عهد     هدفمندی      یارانه             نبود

تا     در     نگرد    که   نان    وی        آجر  شد

***

گفتم     که      هدفمند       شود         یارانه

با     یکصدم       حقم        خرم           رایانه

افسوس   که   بهر   قرص     نانی    در ماه

با      یارانه       من    و      تو    را    یارا  نه

***

زان  روز    که    یارانه   هدفمند    شده ست

در   کام   دلم  چو شوکران قند     شده ست

ای   مرگ    بیا   و     با    لگد      خردش کن

دستی   که  به ریش زندگی بند   شده ست

***

از    دست     هدفمندی     یارانه         مدام

هشتم    گرو   نه    است بی حرف و   کلام

یارب   ز   طلا    شدن  پشیمان        شده ام

کو   آن  که  مسم  کند  چو  سابق به  تمام.
تاریخ : شنبه 91/11/14 | 6:57 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر