سفارش تبلیغ
صبا ویژن

به   اقیانوس    اطلس     رفته بودم

برای   صید      کرکس     رفته بودم

ز  بیم   حمله ی   گرگی  شدم غرق

به ساحل بسکه پس پس رفته بودم

(مگو   دریا   ندارد   گرگ و   کرکس

که  این  را  خوب می داند همه کس

اگر چه جایشان در کوه و صحراست

ز نوع  آبی اش   حکما به   دریاست)

زبل ملوان*   اگر  آنجا      نمی بود

من  بیچاره   از  دس   رفته   بودم

بود  او  منجی و  من  نیز   ناجیش

به  قربان    خوراک     اسفناجیش

اگر  بودم    مجرد       می خزیدم

برای    خواستگاری پیش باجیش

طهارت  کن ز بعد خواندن    شعر

که بدجوراست قاطی جیش باجیش!

__________________________

*ملوان زبل که معرف حضورتان هست!البته اینجا «ملوان» را بر وزن «سروان» تلفظ فرمائید.
تاریخ : یکشنبه 91/11/29 | 12:5 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر