سفارش تبلیغ
صبا ویژن

به  دامن   تو    زدم   دست   یا علی مددی

دلم به  سینه  خراب  است   یا علی مددی

به  پیشگاه   رفیـــــع   تو   قدر  یـــک  ارزن

گر   اعتبار  مـــــــرا   هست   یا علی مددی

دعـــای  نیمه شب  و   ورد  صبحگاهم اگـر

به  خاک   پای تو    پیوست   یا علی مددی

دری  که   لطف  تو  واکرده بود رو به دلم

فلک   به   توطئه ای  بست  یاعلی مددی

همای  بخت  به نزدیک   بام   خانه ی  دل

رسید  و  پر  زد و ننشست  یا علی مددی

دل  مرا  که  بود    جایگاه  عشقت  خصم

به   تیغ کینه ی خود خست یاعلی مددی

به  دام نفس خود افتاده ام بگیرم  دست

که دست توست خدا دست یاعلی مددی

شراب عشق توساقی به جام جانم ریخت

که  از ازل شده ام  مست  یا علی مددی

دعای عهد  امام  زمـــان خود «عبـــــاس»

نه  ترک  کرد و نه بشکست یاعلی مددی.
تاریخ : پنج شنبه 92/3/2 | 9:13 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر