سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دولــت  تدبیــــر  و   امیـــــــد  اومده

با دو ســـه تا دستــــــه کلید اومده

کلیــــد اگـــه تو در بــــره  وا میشه

وقتی که اون خوشگله پیدا میشه

حســـــن! بپـــا کلید تو   در نشکنه

چمــــاق هیشکـی دیگه سرنشکنه

حسن بیا  به وعده ها  وفــــا کـــن

فکری  به حال خلق بینــــوا  کــــن

حسن  بیا  یه حالی بر مــــا بــــده

یارونه  رو  زودتر از اینـــــــا بـــــده

دوبله وسوبلش کن وبیشترش کن

توچشم  دشمن  مث نیشترش کن

یارونه ی این ماهمون دیـــــر شـده

خون تو رگ  زال  زمون شیر شده

خیلی خطرناکه گرونــــی حســن

خودت که اینوخوب میدونی حسن

گرونی  غوله شاخشو هدف کـــن

نمیتونی کمتر وقتتو تلــــف  کــن

خیلی خطرناکه حسن سیاســت

وا بدی فــــایده نداره ریـــاســـت

بیا و دون بپاش شکــــار دل کن

یا که ایکارو  جون  مولا ول کن !


تاریخ : دوشنبه 92/5/21 | 9:30 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر