سفارش تبلیغ
صبا ویژن

در بیابان  عــــــــــــــدم  آب  بــــقا  یافته ام   

                            زمــــــــــــــزم و کوثر و تسنیم و منا یافته ام

یعنی از طالع بیـــــــــــــــدارتـــــــو را یافته ام    

                            ز تولای تو راهی به خــــــــــــــدا  یافتـــه ام

             من دلخسته به درد تـــــو دوا یافتــــه ام

             رنجها دیده و امروز  شفــــــا یافتـــــه ام

دیــــــــــــده از دیدن روی تو چو خورشید شده

                           دل ویـــــــرانه گهــــــــر پرور امیـــــــــد شده

شب تاریک من از جلوه ی تو عیـــــــــد شده

                          بهره ور جان من از آن رخ فرشیـــــــــد  شده

                مرده با درد تو و زنده ی جاویـــد شده

                شده در عشق تو فانی و بقا یافته ام

دیده ی منتظرم بوده به سویت همه عمر

                          بـــــــــوده در آرزوی دیــــدن رویت همه عمر

بسته امید به خاک سر کویت همه عمر

                          بوده دل شیفته ی طرّه ی مویت همه عمر

              رفته ام بر اثر باد به بویت همه عمر

             خاک کوی تو نه از باد هوا  یافتــه ام

عاشقان در دل شیدا اثــــرت یافته اند

                                  عارفان جمله به نور بـصرت یافته اند

کافران در کتب خود خبرت  یافته اند

                                  شاعران در نفحات سحرت یافته اند

            زاهدان بر سر سجّاده گرت  یافته اند

            من میخواره تو را در همه جا یافته ام.


تاریخ : شنبه 92/10/28 | 7:55 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر