سفارش تبلیغ
صبا ویژن

...حضرت صادق (ع) که نامش جاودان

در حدیثــــی کــــرده وصــــف عـــابدان

 

گفت زیشـــان عـــــــــده ای از بیم نار

با عبــــــــــادت کرده ســـــر لیل و نهار

 

این عبــــــادات اســت زان بــــــردگان

فـــــاقــــد روح اســت و بی تاثیر دان

 

دستــــه ای دیگـــــر به امّید ثـــــواب

یا که پـــــاداش عظیم و بـی حساب

 

روز و شب وقف عبـــادت می کنند

هر عبادت طبق عــــــادت می کنند

 

هان عبـــادات اجیـــــران است این

نیست آبــادان که ویران است این

 

دسته ی سوم ز فرط حبّ دوست

که همه عالم مطیـــــع امر اوست

 

رو بــــــه درگـــــــاه الهــــی آورند

در عبـــــــــادت روح را می پرورند

 

این عبــــــــــادت ویژه ی آزادگان

دل به محبـــــــــوب الهی دادگان

 

هست و افضل از عبـــادات دگر

بوده از اول به نــــــــزد دادگر.....

 

 


 


 

تاریخ : شنبه 93/9/1 | 8:17 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر