سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دامــــن دشـــت گل آذیـــن شــــــده از بــــــــاد بهار

سینـــه ســــرخ آمــــــده بـــــا مــــژده ی میلاد بهار


شیشــــه ی عمـــــر هیولای خزان خورد به سنگ

تا رخ از پــــــــرده عیــــــان کـــــرد پـــــریـــــزاد بهار


روشــــن از عشق دل و دیـــــده ی شیرین چمن

کـــه بـــه رهــــوار نسیـــــم آمـــــده فرهـــاد بهار


لاله ها در چمــــن از شـــــوق به رقص آمده اند

بلبلاننـــد بـــه شـــــور از غـــــــــــزل شــــــاد بهار


سحــــر از نغمـــــه ی جانبخـــــش هزاران برخیز

کـــه نـــــدارنــــــد مگـــــر یـــــــــاد ز میعــــاد بهار


قصــــد آزار دلـــم داشـــــت خــــزان با دم سرد

آن تطاول همــــه رفــــــت از نفـــــس بــــاد بهار


دل اسیــــــــــر غــــم ایــــــام مکــــــن تـــا نکنی

خاطـــــــــر آزرده ز نیلـــــــــوفــــــــــــــر آزاد بهار


ز چـــه امــــروز کلـه گوشـــه به عرشم نرسد؟

کــــه صفایی اســــــت نصیب دلـــم از زاد بهار


خاطــر از خاطـــره ی هجــــــر مشــــوّش نکنم

کـــه دهـــد مـــژده ی وصــــل تــــو مرا یاد بهار


«خوش عمل» همتی ازعشق طلب تاکه شوی

جرعـــــه نـــــوش در میخــــــــانه ی آبـــــــاد بهار.تاریخ : پنج شنبه 93/12/28 | 6:13 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر