سفارش تبلیغ
صبا ویژن

جان فدایت جان فدایت یا حسین

قسمتــــم کن کربلایت یا حسین

*

ای گل گلــــزار ختــم المرسلین

میـــوه ی جـــان امیـــرالمومنین

نـــور چشـم فاطمه بانوی دین

عالــم امکــــان برایــــــت یا حسین

جان فدایت جان فدایت یا حسین

*

گرچه جان درراه جانان داده ای

مکتـب اسلام را جـــان داده ای

جلوه ای دیگر به قرآن داده ای

می کنـــم حمــد و ثنایت یا حسین

جـــان فدایت جان فدایت یاحسین

*

ظهـــر عاشورا به میدانگاه عشق

شد هویــدا از فروغت راه عشق

ای خدایی جلــوه ی آگاه عشق

نغمه ی وحــــدت به نایت یا حسین

جــان فدایت جـان فدایت یا حسین

*

در ره دیـــن عون و جعفر داده ای

قاسم و عبــــــاس و اکبر داده ای

نوگلی شش ماهه اصغر داده ای

نــازم آن مهـــــر و وفایــــت یا حسین

جان فدایت جــان فدایـــــت یا حسین

*

تشنه لب جان دادی و قربان شدی

جانفـــدای مکتــــب قـــــــرآن شدی

با شهادت چون که جاویدان شدی

تا ابــــد بــــر پـــــا لــــــوایت یا حسین

جــــان فدایت جــــان فدایت یاحسین

*

ای به راه دیـــن حــق هادی سلام

اســــوه ی مردانگـــی رادی سلام

بــــرتــریــــن استــــاد آزادی سلام

جان بــــه قربـــــان صفایت یا حسین

جـــان فدایت جــان فدایت یا حسین

*

در عزایـــت دیــــده باشــــــد تر مرا

تا قیامـــــت خاک غـــــم بر سر مرا

چون تو هستی شافع محشر مرا

سر نهــــم از جان به پایت یا حسین

جــان فدایت جـــان فدایت یا حسین.
تاریخ : شنبه 94/8/2 | 7:31 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر