سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بیا که قبله بگردانیم

به سمت آتشکده ی گل سوری

آنجاخدایی دارد

که از طراوت انگشتانش

بهار جوانه می زند

*

عمود می ایستم

چتری از زنبق در دست

زیر باران ستاره

شولایی از یقین آتش بر تن دارم

که نماز مرا به اهورا پیوند می زند

و ققنوس در سجاده ام تخم  می گذارد

*

اهرمن را رمی می کنم

با رملهای تفیده

امشب با شاپرکها

قرار نماز عشق دارم

بر سمت قبله ای که از چهار سمت

به گل سوری ختم می شود.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
تاریخ : چهارشنبه 95/1/18 | 8:20 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر