سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پیــــر ما را گفت زیدی حق پرست

از دعـــــا آیـا چه آوردی به دست؟

 

پیر گفتا : هر چــــه را هم داشتم

چون دعـــــا آمد ، ز کف بگذاشتم

 

خشم وبخل وترس ازمرگ وحسد

با صفات دیگـــــری اینگونه بــــــد

 

آدمی تــــا با دعـــــا مأنوس شد

از وی ابلیس دغـــــا مأیوس شد.
تاریخ : جمعه 95/4/25 | 8:53 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر