سفارش تبلیغ
صبا ویژن

فــــریــــاد سکـــوت را اگر حنجره ایم

بــــاغ بـــــرهــــــوت را اگـر پنجره ایم


با این همـه شادیم کـه در وادی عمر

کژدم نه ، رطیل و مار نه ، زنجره ایم!
تاریخ : شنبه 96/3/13 | 10:27 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر