سفارش تبلیغ
صبا


خواهم امروز به نامت غزل آغاز کنم
تا به رویم دری از باغ جنان باز کنم

نیست در کنج دلم جز هوس دانه و دام
به تمنّای تو گر سوی تو پرواز کنم

همدمی بی توبه جزنال? شبگیرم نیست
تا که در میکده با خویش همآواز کنم

مهر پایان نخورد دفتر شبهای فراق
گر نه دلمویه ی اندوه تو را ساز کنم

ای که با سوته دلانت نظر ازالفت نیست
به نیاز آمده ام ، با چه زبان راز کنم؟

تا ز حسنت نربایی دل و کامم ندهی
سخن عشق محال است که ابراز کنم

نیست جز طالع ویرانه نشینی چون بوم
روزگاری    اگر   از   بام تو   پرواز کنم

خرّم آن لحظه که با نام سرافرازی عشق
پیش پای تو سراندازم و اعجاز کنم.
تاریخ : یکشنبه 96/4/11 | 8:37 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر