سفارش تبلیغ
صبا ویژن

یک جنگل

خاطره با من

یک دریا

خاطره با تو

شاید بشود پیوندی زد

بین جنگل و دریا

با طاق نصرتی از گل

یا با ستاره ی دریایی!
تاریخ : جمعه 96/7/21 | 6:57 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر