سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

گل از دســت رقـــــیب مــن گرفتی

درآن محفــــل زدی بـــر ســـر نگارا

 

بـــرای جــــان سپـــردن از خجالـت

همین یک«سرزنش»کافیست مارا!
تاریخ : سه شنبه 96/7/25 | 1:48 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر