سفارش تبلیغ
صبا ویژن


در باغچه یاس می نشانیم
یک شاخه گراس می نشانیم

گر لطف کند خدای منّان
بر تکمه ، لباس می نشانیم

همچون کمونیستهای ماضی
چکّش بَرِ داس می نشانیم

وان را که نترسد از بلندی
بر بام تراس می نشانیم

گرگی که دهان به خون نیالود
جنب سگ لاس می نشانیم

در جوف کلاهتان کک ار نیست
بالقاعده ساس می نشانیم

صد بوسه به گوشتان مجازی
از راه تماس می نشانیم

در دفتر شعر مبتدی ها
یک شعر شناس می نشانیم

هر جا که گناه کرده مفتی
بر گردن ناس می نشانیم

بر تخت ، زن جدید خود را
با هول و هراس می نشانیم

گر وقت کنیم گاهی اوقات
جن هم سرِ تاس می نشانیم!
تاریخ : شنبه 96/7/29 | 8:43 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر