سفارش تبلیغ
صبا

یارا!  به  جهاز   عشق   تجهیزم    کن

با شیر    نر      هوس    گلاویزم   کن

گر   شیطنتی به  غفلت از من سر زد

با  گل گل آتش   لبت     جیزم    کن!
تاریخ : دوشنبه 90/7/4 | 8:30 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر