سفارش تبلیغ
صبا ویژن

چشمها را شُسته ام تا طور دیگر بنگرم

گرگ را آهــوی و کرکـس را کبوتر بنگرم


پلّــه پلّــه تـا ملاقــات خدا خواهم رسید

زشـت و زیبــا را اگــر با هم برابر بنگرم!
تاریخ : چهارشنبه 96/8/10 | 9:6 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر