سفارش تبلیغ
صبا ویژن

داد استاد ازل  در  مکتب  دل   یاد عشقم

در جهان تا هست زیبایی فزونتر بادعشقم

ارتباطی این زمان بین دل من با    دل  تو

می کند ایجاد حسنش می کندبنیادعشقم

باده با یادش عطا کن هرچه بادا باد ساقی

گر چه می گویندروزی می دهد بربادعشقم

تا رسم در محفل جانان و جانی تازه گیرم

می کند  امداد عشقم می کندارشادعشقم

آبرو لطف سخن بیداری دل حسن  سیرت

داد عشقم داد عشقم دادعشقم دادعشقم

«خوش عمل»در مکتب پرقیل وقال زندگانی

درس عشقم بحث عشقم رهبرواستادعشقم.
تاریخ : دوشنبه 90/7/11 | 4:40 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر