سفارش تبلیغ
صبا

واژه هـــای شعــــــرم را ، دانه دانه خواهم گفت

شهر شهر خواهم رفت ، خانه خانه خواهم گفت


آنچــــه در خــــزان دیـــدم ، در طلـــــوع فروردین

با چکامه خواهم خواند ، در تــرانـه خواهم گفت


رازهـــــای پنهــــــان را ، آشکـــار خـواهــــم کرد

قصّـــه هـــای عریـان را ، شاعرانه خواهم گفت


در زلال چشمانت ، نقـــش عشــق خواهم دید

بــــاز هـــــم غزلهـــایی ، عاشقانه خواهم گفت


بوسـه بوسـه ی لذّت،بی بهانه خواهم خواست

خواهـش دل خـــود را ، بی بهانه خواهم گفت


تـــــا بـــه خنـــده بنشیند ، غنچه ی لبت ، دائم

ازشکوفه خواهم خواند،ازجوانه خواهم گفت.

*دی ماه 1358 ـ کاشان
تاریخ : جمعه 96/10/15 | 6:6 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر