سفارش تبلیغ
صبا


روز    و   شب     در پناه     آینه ها
می روم     پا      به راه      آینه ها

چشمه ی عشق جوشد از دل من
زیر    لبخند        ماه        آینه ها

خوش بحال دلی که خاطره پوست
در    مسیر         نگاه      آینه ها

می رسد   با   هزیمت شب جور
نورباران         پگاه         آینه ها

برکه و ماه و رقص ماهی هاست
تا     قیامت       گواه    آینه ها

تیرگی راشکست ، محتوم است
در هجوم     سپاه         آینه ها

غل      و   زنجیرهای وحشتبار
مانع      دیدگاه          آینه ها

حلقه در حلقه ذوب خواهد شد
با           شرربار     آه آینه ها

جز نشان دادن حقایق محض
چیست      آیا      گناه آینه ها

که به سنگ غرور می شکنند
دل     خورشیدخواه آینه ها؟!
تاریخ : شنبه 96/10/16 | 3:44 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر