سفارش تبلیغ
صبا

به پــــرچــــم وطـن خـود نمی زند آتش

مگرکه بی شرف و بی مرام و هرجایی

 

کـــه ایـن معامله حتـــی نکرده و نکنند

به پـــرچــم خودشان دزدهای دریایی!
تاریخ : یکشنبه 96/10/17 | 7:57 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر