سفارش تبلیغ
صبا ویژن

هر نفس از پای دل      خار  هوس  می کشم

وه که چه خواری ازین هرزه مرس می کشم

بر در  پیر  مغان   توبه   چه    گیرد       عنان

دست  جلو  می برم   پای چو پس می کشم

داده     اسارت    مرا        گوهر      آزادگی

زان   همه   بر لوح دل طرح قفس می کشم

تا  که   به   زندان  شوم همدم یوسف رخی

تن   به قضا می دهم ناز عسس می کشم

طایر   جان     تا    شود معتکف طورعشق

از   قفس  تن  رها  پر  به قبس می کشم

عیش  مهنا چو  شد  با همه کس می کنم

جور   مهیا  چو شد  از همه کس می کشم

گر   همه   بر  باطلم   یا   حقم و     مقبلم

حلقه  به گوش دلم تا که نفس  می کشم.
تاریخ : پنج شنبه 90/8/5 | 1:27 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر