سفارش تبلیغ
صبا ویژن


آخرین مسافر قطار سرنوشت
روی شیشه ی بخار کرده ای نوشت:
هر چه واگن است بسته بر قطار
تا که چشم کار می کند
مملو از مسافران دوزخی است!
گاه گاه
هر چه می کنم نگاه
غیر چند پیرمرد و پیرزن خمیده پشت
غالبآ شکسته استخوان ، عصازنان
هیچ کس نمی شود سوار کوپه ی بهشت!
تاریخ : سه شنبه 97/1/28 | 7:58 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر