سفارش تبلیغ
صبا
خــراب از میگســــــاری هــای نامحـــدودم این شبها
بزن مطــرب کــه سرمســـت از نوای رودم این شبها

به مستـــی ذکـــــر یاسبـــّوح و یا قــــدّوس می گویم
که محکمتـــــر شـود عهــــد من و معبودم این شبها

عجـــــب حــال خوشــی دارم کــــه در پیمانه پیمایی
مسیــر کعبــــــــه ی مقصـــــود را پیمودم این شبها

به مـــــی سجّــــــاده رنگین کردنم شوری دگر دارد
که با هر سجـــــده بر سرمستی ام افزودم این شبها

دعـــایـــم در هـــــوای استجابــــت نــــوربــــار آمد
که دست افشان به هر بزمی شراب آلودم این شبها

به محــراب دعـــــا خـــوش می نماید پرتو افشانی
درخشانتر ز خورشیـــد اختـــر مسعــودم این شبها

گهی خنــــدان ز بــــوی می گهی نالان ز سـوز نی
کجــــــا یک لحظه از تسبیــح غافل بودم این شبها

درِ مسجد به رویم بست وقتـی زاهـــــــد خــودبین
کلیــــد از می به دست آوردم و بگشودم این شبها

بیـا ای ساقـــی و تطهیـــــر کـن از آب آتشگـــون
قســــــم بر آیـــه ی تطهیر ، تار و پودم این شبها

ز سُکر باده ی توحیـــد بود از ســـاغــر وحــدت
رهایـــی گــر ز کثــرت یافتــم آســـودم ایـن شبها.

تاریخ : یکشنبه 97/3/13 | 2:22 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر