سفارش تبلیغ
صبا
(1)
مـــاه رمضان رفت ... بیــــا بــــاده بنوشیــــــم
جــــامی دو سه اوّل سـر سجّاده بنوشیــــــم

محراب پر از رایحه ی شـرب طهور است
بشتاب ازاین باده کـــه پـــاداده بنوشیـــــــم

دُردی که در آن راه علاج همه درد اسـت
ســاقــی به قدح ریخته آمـــاده بنوشیــــــم

با خیل گــــدایـــان درش ناب دل افروز
همـــراه حــــریفان پـــریـــزاده بنوشیــــــم

با ساده رخی چنــــد روان سوی خــرابات
آبــادی دل را قـــدحی ســـاده بنوشیـــــــم

گر لقمه ات ازخوان قضا پاک وحلال است
فرض است کزین روزی بنهاده بنوشیـــــم

با روزه ی بگشوده مباح است که امروز
خون دل رز با رخ بگشاده بنوشیـــــم

تا در رگ جان شعله زند وسوسه انگیز
آن باده که از جوش نیفتاده بنوشیـــــم

درعید رهایی که حساب همه صاف است
آن می که دهد ســــاقـــی آزاده بنوشیـــــم .
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
(2)
قرشمالان عالم را بگویید
که آمد عید فطر و رفت روزه

بلمبانید انواع غذاها
بجنبانید فک همراه پوزه

ز سفره خوردنی آنسان ببلعید
که «مال» نوجوان ، پیر عجوزه

ز ستخوان لحم را آنسان برآرید
که می گردد جدا از پنبه غوزه

خطا رفتید و هی گفتید سی روز
نمی ارزد به این عمر دوروزه

شما با اهل تقوا نیز کردید
چو شیطان لعین بازی دودوزه

شدید از آزمون روزه یکضرب
شما ای جمع بی معنی رفوزه!
تاریخ : چهارشنبه 97/3/23 | 6:31 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر