سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

 

 

 (1)
دل آفتاب  خون شد   به    دیار شب پرستان
همه  ظلمت  است حاکم به مدارشب پرستان

گل  هر  ستاره ای را به خدنگ کینه کشتنـد
که خزان خزان خزانست بهار شب پرستان

سر قائل  اناالحق  بنگـــر  که سـرفــرازی
چه  دلاورانه  داده ست به دارشب پرستان

سخنی  ز نور  دیگر  مسرا در این  ولایت
که  فتاده  با  سیاهی سروکار شب پرستان

تو اگر  مرید هوری  ز محیط جهل دوری
مسپار  گوش  دل  را به شعارشب پرستان

به  دیار  هورمزدا  خبری  رسان و برگـو
چه نشسته ای هریمن شده یارشب پرستان

سپر از  ستاره باید  زره از  شراره  بایـد
که نه سهل باشد ایدوست شکارشب پرستان
(2)
به  گلزار جهان  جز  زحمت   خاری نمی بینم
انیسی - مونسی - یاری - مددکاری   نمی بینم

دلم همچون چراغ لاله می سوزد در این گلشن
ولی غیر از  غم خود هیچ غمخواری نمی بینم

به  لالای جهالت مردمان خوابند  و در معنـــا
به غیر از  مردم  بیــدار  بیـــداری   نمی بینم

چو منصورآنکه را ورد اناالحق بر زبان باشد
مکان  عافیت جز  بر ســـر  داری نمی بینــــم

ز  صهبای  سفاهت مردم شهرآنچنان مستنـد
که جز  در سـاحت  میخانه هشیاری نمی بینم

به غیر از اشک گرم و آه سرد وکلک آتشبار
به  خلوتخانه ی  غمبار خود یاری نمی بینم

ز چشم چرخ گردون خوش عمل این نامرادی بین
که جز  دیوار  او کــــــوتـــاه  دیواری نمی بینم

زعصیان شعرخود آیندگان را شمع راهی باش
که روز  نسل نو را  جز شب تاری  نمی بینم.
(3)
در راه طلب   مجنون صفتی    دارد گذری   بــــــا پـــای جنون
با مشعلی از   ایمان و رجا    در جستــــــجوی    لیلای جنون

پوشیـــده به تن    تنپوش بــــلا  با رایتی از    تسلیم ورضــــا
خودجوشی  او  در راه خدا    خــــامــوشی او     آوای جنون

عشقش به دل وشورش به سراست او رهسپروهم راهبراست
با پویش خود  فریاد کنـــد   کــو همسفری    دانای  جنــــون

پویا و به پا   جویای و  بجــــا پیوسته به او از خویش رها
آشفتگیش  تصویر  صفا   سرمستیش از  صهبای  جنــــون

شد شعله بجان این آرش عشق این طالب درداین سرخوش عشق
زان دم که دمـــید از آتش دل    مجنون  ازل   در  نـــای جنون

تابست و توان شورست و شعف جویست وکران درّست وصدف
رود است و روان عزم است و هدف شایدکه شود دریای جنون

بیـــگانه بود از هوی وهوا محواست در او    در اوست  فنـــا
این شعله ور از خورشید  منـــا این رهسپر  صحــرای   جنون

وارسته شوی در وادی دل هم هــــــادی جان  هم  نـــادی دل
خوش  نقش کنی بر بیرق دل باسرخی خون  گر   «لا»ی جنونتاریخ : یکشنبه 97/3/27 | 11:35 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر