سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 


*ابیاتی از منظومه ی«معراج نامه»:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ای  که  در   دنیا  به   گرداب         غمی

آرزومند      حیات                    خرمی


هم   غم   روزی   خوری هم  کارخویش

مانده ای   در    چنبر         افکار   خویش


با   دعا     مانوس   شو  کز   غم  رهی

بر   تو  روی   آرد     نشاط  و   فرهی


با   مجمد    گفت   در      قرآن     خدا

کای   نبی    غافل    نمانی    از   دعا


گوش   بر    صاحب  انابت      می کنم

گر   بخوانیدم          اجابت      می کنم


هر که   با  نور    دعا    مانوس    شد

کی   ز   درگاه     خدا   مایوس    شد؟


باز کن   گوش   ای    مراد      معنوی

کز  خدا   «اوفوا بعهدی»      بشنوی


گفته ای   در   عالم   ذر    چون  بلی

نیست   مقبول  ار   بگویی   لفظ  لا


در   نظر   دارد   خدا  را     گر  بشر

ذات   حق  زو  بر   نمی گیرد    نظر


گفت   ابراهیم ادهم     را          یکی

کای   مراد    هرچه   در  عالم   زکی


کبریا   را  هرچه   می خوانیم     بیش

از   اجابت  نیست   ما را    کار  پیش


گر   حجابی   در   میان ایدوست نیست

راز   این    پاسخ  نفرمودن ز  چیست؟


ابن  ادهم    گفت     راز        ماجرا

با   گروه     قایل     ذکر  و      دعا


کای   جماعت  گرچه  او     بشناختید

عمر   اما    با    تمرّد         باختید


گر که      بشناسید   و    فرمانش برید
بر  نمی  گردید   زان  در    نا امید


آشنا   هستید     با   قرآن        او
بی   عنایت    لیک بر   فرمان او


گر   به    دستورات قرآن    کریم
جملگی  گردن   نهید ای اهل   بیم


گوش  بر  ذکر  و  انابت   می کند

هر  دعایی   را   اجابت   می کند...

  تاریخ : چهارشنبه 97/4/6 | 12:9 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر