سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بــه کاشان رفتـــه بــودم تـا ببینم دوستانم را

گلـم را ، بلبلــم را ، گلشنـم را ، بـوستـانـم را


ز بس طاووس آن جا در تجلّی بود می گفتم

که بی رنج سفر خوش یافتم هندوستانم را!
تاریخ : جمعه 97/10/21 | 3:27 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر