سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بــــــرون کـــردنـــــد آدم را ز جنّــت

به جـــــرم خوردن یک دانــــه گندم

 

چه خواهد کرد فــــردا زاد و رودش

که یک جو خورده باشد مال مردم!؟
تاریخ : دوشنبه 97/10/24 | 9:34 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر