سفارش تبلیغ
صبا ویژن
شاعرانی که صاحب ریشند
نه همه بلکه بعضی از آنها
در همه کارهایشان پیشند
جفت آرامشند و آسایش
فارغ از اضطراب و تشویشند
مالک خانه های ویلایی
یا که در کیش یا به تجریشند
گرگهایی درنده اند ولیک
در لباس بز و کل و میشند
کوس شاهی زنند در معنا
ظاهرآ بینوا و درویشند
بر سر از عاج تاج می گیرند
از خدا نیز باج می گیرند
*
وای اگر شاعری سه تیغه کند
گاه عصیان نموده جیغه کند
یاشبی از برای رفع کُتی
زال هشتاد ساله صیغه کند
جای تاجش به سر نهند لگن
لگن انباشته ز ریم و لجن
*
به ادب گرچه همّ و غم داریم
شاعر ریشه دار کم داریم
مثل حافظ که پیشکش حتی
کم کسی مثل محتشم داریم
شاعران جمله مادّی شده اند
آدم غیر عادّی شده اند!

 
تاریخ : جمعه 97/10/28 | 8:10 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر