سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

 

اگر رفتن به راه راست است از راه کج بهتر
طواف کعبه ی دلهاست از رفتن به حج بهتر
فقیری چون مراوقتی به جردن،کاخ مسکن نیست
برای زندگانی خانه ای در سنگلج بهتر
به عکس مردم راحت طلب آید کنار ای دل
خود آزاری چو من با شدّت بعد از فرج بهتر
برای جنگجوی کور دل بهر فرار از جنگ
بهانه کردن «لیس علی الاعمی حرج» بهتر
اگر زاهد ابا از خوردن می کرد حرفی نیست
برای شخص او نوشیدن دوغ ارج بهتر
به استخر فرح مرگ مفاجا گر کمین کرده
به زعم من شنا در سدّ لتیان یا کرج بهتر
اگـر داری یکی فرزند نر نا اهل و نالایق
بـــزن قیـدش کــزو ده ماده ی کور و فلج بهتر
برای بی ریا از بهر زیر انداز در منزل
گلیم و بوریا از قالی هفتاد رج بهتر
تو را گر کعبه ی مقصود غرب بی پدر باشد
به مقصـد نارسیده ناگهان گـردی عـرج بهتر
ثمر بخش است کردم امتحان بسیار در دنیا
که پاسخ می دهد با همسر کج خلق لج بهتر!

 
تاریخ : سه شنبه 97/11/2 | 8:54 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر