سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

بهمن که طلوع فجر عشق است

از جلــوه ی جــانفـــروز خــــرداد


چـــــون نـــــام مبــــارک خمینی

از دل نـــرود چنــــان کــــه از یاد


بــــر بهمــــن و بهمــــن آفرینان

هــــر لحظــــه درود بیکـران باد.
تاریخ : سه شنبه 97/11/9 | 9:44 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر