سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ای حضور    آفتاب      مهربانی

در دل من بازتاب        مهربانی

نام زیبای تو  استمرار     بودن

واژه ی بکر   کتاب     مهربانی

با تو   باغ   لحظه ها  گل می کند

بی  تو  را کی دل تحمل می کند

مادرم ای  دست مهرت بر سرم

روز  و شب مهر  تو را  می پرورم

***

ای خدا نام تو در دفتر نوشته

از تمام نامها     برتر    نوشته

بی گمان بر سردرباغ بهشتش

نام صاحب باغ را مادر نوشته

این  حقیقت   نور بخش      باوره

هر بهشتی   زیر پای         مادره

مادرم  ای  دست مهرت بر  سرم

روز و شب  مهر تو را    می پرورم

***

بی تو کس را همدل و همدم ندارم

شاخه دارم  ریشه ی محکم ندارم

مادرم ای شادی  دل راحت   جان

تا تو  را دارم به  دنیا  غم   ندارم

ای  تو  شاخ و  برگ و  ریشه      مادرم

دوستت  دارم      همیشه        مادرم

مادرم  ای دست   مهرت     بر    سرم

روز  و  شب  مهر  تو  را      می پرورم.
تاریخ : جمعه 90/10/23 | 6:53 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر