سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نسیــــم فــرودیــــن ، اگـر بـــه در زند

درخــــت گل کنــــد ، پــرنــــده پـر زند


ز هــایهــــوی ما ، بــــه گفتگــــوی ما

ز خــــاک تیــره گـون ، بنفشه سر زند


ز بـانـگ هلهلــــه ، دوبــاره چلچلــــه

بــــه دوردستـــها ، دم از سفــــر زند


ز بــــاده بــرفـــروز ، پیـــالـه هـای ما

شـــراره های می ، به غم شـرر زند


سپنـــددانــــه را ، به مجمـــر افکنید

مبــــاد تا کســی ، بـــه مــا نظر زند


بزن چغانــــه ای ، بخوان ترانـــه ای

که طعنـــه شعـر تـر ، به نیشکر زند


بهــار را بگـو ، بیــــا کــــه یــــار مــا

به جای دست غم،گلی به سر زند.
تاریخ : دوشنبه 98/2/9 | 1:15 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر