سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت

دکتر علیرضا قزوه (شاعر و نویسنده ی برجسته ی معاصر و از دوستان قدیمی ام) که مدیر ارشد سات بین المللی شاعران پارسی زبان:www.irafta.com است ، اخیرآ به عنوان رایزن فرهنگی ایران در هند رای دهلی شده است.همزمان با هجرت او لپ تاپ من هم  ـ که در دنیای حقیقی و مجازی عصای دستم است ـ از کار افتاد و فعلآ نفس های آخرش را می کشدچند بیت زیر را بداهتآ سرودم و برای دکتر قزوه فرستادم:

*بـــــــداهــــــه
::::::::::::::::::::::::::
دوست دارم که «قزوه» از دهلی
بفــــرستــد بــــرای مــــــن لپ تاپ

تــــا بـه رغــــم مــخ فسیـــل شده
شعــر گوید به  جــای من لپ تاپ

شـــود آیا که پستچی چـو رسید
پشـــت در بـــا دوای مـن لپ تاپ

قبــل از آنــی کــه در زنــد گویم:
بــه عیــالــم:خــدای من!لپ تاپ؟
تاریخ : شنبه 98/4/8 | 7:48 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر