سفارش تبلیغ
صبا ویژن

(1)

نمی گویم کـــه تجلیلــــم کن ای دوست

پس از تجلیــــل ، تبجیلـم کن ای دوست

من انشـــایــــی پُـــــر از ایـــراد و عیبــم

بیا و جـــرح وتعـــدیلــــم کن ای دوست!

(2)

نه تقبیحم کــــه تمدیحم کن ای دوست

سپــس دارای تلمیحـــم کن ای دوست

بیـــا تیـــــغ قلـــــم بـــــردار و یــک بــار

به جای حذف تصحیحم کن ای دوست!
تاریخ : چهارشنبه 98/4/12 | 5:36 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر