سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

هـر که از مــــائــــــده ی تــــوپ جدا افتاده ست

دور از لقمــــه ی جــانبـــخش صفـا افتاده ست


بــــر ســــرِ سفـــــره ی تـــوپنــــد بـزرگـان جهان

خـــــوان قسمت بنگــــر تــا بـه کجا افتاده ست


در گلستـــــان جهـــان چــون گل توپی نشکفت

عقــــده هــــا یکســره در کار صبــا افتاده ست


زآشیــــان دل ســــرگشتــه ی مـــا طایـــر توپ

زودپــــــــروازتـــــر از رنـــــگ حنــــا افتاده ست


فـــوتبـــال آن کـــه ندانست چــــو خیل شعـــرا

«حافظ» ار بـــود بـــــه گـرداب بلا افتاده ست


وان کــه بــا نــابلدی تــوپ بـه دستش بگرفت

همچو کوریست که همــراه عصا افتاده ست


فخـر کن بــر همه عـالـم اگـر از گــردش چرخ

تــوپ بـا شوت تــو دروازه گشــا افتاده ست


فوتبـال است که تــاج سر شــاه است و گدا

هـر که ایـــن را نپـذیــرد به خطا افتاده ست


شکـــرلله کـــه تـــا جــــام جهــــانـــی رفتیم

جـام جـم بشکن اگـر قسمت ما افتاده ست.
تاریخ : چهارشنبه 98/4/26 | 6:3 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر