سفارش تبلیغ
صبا ویژن

میخانه ی شاعران اگر مـــی می داشت

بربط زن و دف نــواز با نــــی می داشت


ساقیش مدام خون دل کــی می خورد؟

یک رند خمار مثل من کــی می داشت؟
تاریخ : دوشنبه 98/11/28 | 8:15 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر