سفارش تبلیغ
صبا ویژن

در گـــذرگاهـــی کـــه دارد عشــــق امکــان عبــــور

عــــاشقـــــان بیشمـــــاری داغ بــــر دل مـــرده اند


وامق و مجنون و فرهاد این سه عاشق سالهاست

رفتـه انـد و ملک رســـوایــی بــه مـــن بسپرده اند.
تاریخ : پنج شنبه 99/2/11 | 3:29 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر