سفارش تبلیغ
صبا ویژن

گر چه   به   غیر  از      غم        زمانه  نخوردیم

هیچگه    این   حصه          بی   بهانه  نخوردیم

از   دل   دریا        امید        گوهرمان        بود

جز    لگد      موج        در         کرانه  نخوردیم

موقع    عرض     نیاز         جز        دو کشیده

با   دو سه   تا  مشت   روی    چانه   نخوردیم

از   تو   چه   پنهان که   غیر حسرت وافسوس

زیر     خط       فقر             جاودانه  نخوردیم

بر  سر    خوان     طبیعت   آنچه      غذا   بود

نفله      نمودیم    و           منصفانه نخوردیم

شد    سپری    فصل    گرم  و طالع بد   بین

یک     شکم       سیر      هندوانه    نخوردیم

در   صف     ارزاق     جیره بندی         دولت

هر  چه       گرفتیم        شادمانه   نخوردیم

کشور      همسایه      شد     بسی  متنعم

از    نعماتی    که  خود   به خانه    نخوردیم

در   عجبم      علت      خماری   ما  چیست؟

«شاطر»    اگر     باده ی  شبانه  نخوردیم .
تاریخ : جمعه 91/1/25 | 3:11 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر