سفارش تبلیغ
صبا ویژن

به هم اندیشی گلهایی می اندیشم

که در اذکار شب شانه به سر

تا تجلیگه اسفار نیایش رفتند

و در آتشکده ی سهره

نمازی به تحیت خواندند

ماه در پنجره ی ذهن پرستو گل کرد

صبح از حنجره ی ترد گل یاس شکفت

و من از خانه به میخانه زدم

که از آنجا به خدا راهی بود.
تاریخ : یکشنبه 91/2/3 | 6:6 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر