سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تــلاش زائـــــــران اربعیـــــن را
مناسب تر ز هـر حرفی خدا گفت

برای هر یک از آنان به تصریح
«وَ اَنَّ سَعیَهُ سَوفَ یُری*» گفت.
_________________
*سوره ی نجم :آیه ی 40 (نتیجه ی کوشش او به زودی دیده خواهد شد.)
تاریخ : پنج شنبه 99/7/17 | 6:20 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر