سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

پشت این پنجره مانده ست نسیم

نفسم می گیرد

آه ... این پنجره را بگشایید

بوی جانبخش اقاقی ها را دریابید

دل من می گوید:

قاصدی در راه است

این بهار است که بر پنجره پر می ساید.
تاریخ : پنج شنبه 94/12/27 | 7:55 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر

(1)

رفتید بهشت ، تــور با خود ببرید

زیتون و خیارشـــور با خود ببرید

 

شاید نرسید دستتان بر غلمـــان

یک لوطی لندهور با خود ببرید!!

(2)

رفتید بهشت ، خیمه با خود ببرید

یک دوست زشهرمیمه باخود ببرید

 

تا آن که دهیــد بر ملایک نذری

پاتیل خورشت قیمه با خود ببرید!!

(3)

رفتید بهشت ، غوره با خود ببرید

یک دیگ چغور پغوره با خود ببرید

 

تا موی زهــــــارتـــان به زانو نرسد

لطفا دوسه بار نوره با خود ببرید!!
تاریخ : دوشنبه 94/12/10 | 9:21 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر