سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اشاره

«حسین عبدی» شاعر خوب و برجسته ی گرگانی چندی پیش دچار عارضه ی قلبی شد که بحمدالله به خیر گذشت.وقتی خبر بهبودیش را شنیدم گفتم:

تا سکتـــه ی خــود «حسین عبدی» رد کرد

شــادان دل مـــــا و دوستـــان بـی حـد کرد

 

بـــویحیــی* را بـــه خــــواب انــــدر دیـــدم

گفتم: ز چـه خواستی به «عبدی» بد کرد؟

 

شاعــــر نشــــدی وگـــرنـــه می فهمیدی

نتــــوان ره عمــــر شــاعــــران را سد کرد

 

بـــــا اهــــل ادب به ویـــژه گرگانی هاش

شوخــی خــرکـــی بــه کل نمی باید کرد

 

گـــر بـــار دگر ســـراغ «عبــــدی» رفتی

وقتـــی باشــــد که عمــــر رد از صد کرد.

_______________________________________

*بویحیی از القاب جناب عزرائیل علیه السلام است.
تاریخ : سه شنبه 94/6/3 | 7:5 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر
<< مطالب جدیدتر